กิจกรรมขับเคลื่อนงานพัฒนาตำบลโดยกลไกสภาประชาธิปไตยตำบล

วันที่ 28 มิถุนายน 2565
นางมะลิ ไชยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวศิริพร รัตนวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมปฏิบัติการตำบลลำภูร่วมประชุมสภาประชาธิปไตย เพื่อการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน และรับฟังผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอบต.ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส🇹🇭
(Visited 6 times, 1 visits today)