กิจกรรมขับเคลื่อนงานพัฒนาตำบล การนำเสนอข้อมูลจปฐ.ปี 2565 โดยกลไกสภาประชาธิปไตยตำบล☘️

วันที่ 30 มิถุนายน 2565
นางมะลิ ไชยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวพิญ์ชยา ทิพย์สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมปฏิบัติการตำบลกะลุวอเหนือร่วมประชุมสภาประชาธิปไตย การตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของจปฐ. ปี 2565 และเพื่อการนำไปประกอบแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล และรับฟังผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมา
ภิบาลตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 4 times, 1 visits today)