กิจกรรมร่วมพิธีเปิดนิทรรศการจิตอาสาพระราชทาน”วันแม่แห่งชาติ” กองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 💠

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสนั่น พงษ์อักษร [...]

อ่านต่อ

ส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชนและมีธรรมาภิบาล 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผช.ผญบ. ผรส. และ บัณฑิตอาสาฯ ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม/2565

วันที่ 9 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายสังคม เกิดก่อ นอ.เม [...]

อ่านต่อ