ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ตามมิติ TPMAP

วันที่ 20 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายสังคม เกิดก่อ นายอำเ [...]

อ่านต่อ

ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)

วันที่ 20 มิ.ย.65 เวลา 09.00,13.30 น. นางมะลิ ไชยยัง พั [...]

อ่านต่อ

ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมดูแลช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ตามมิติTPMAP

วันที่ 16 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายสังคม เกิดก่อ นายอำเ [...]

อ่านต่อ

ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมดูแลช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ตามมิติTPMAP

วันที่ 16 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายสังคม เกิดก่อ นายอำเ [...]

อ่านต่อ

ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมดูแลช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ตามมิติTPMAP

วันที่ 15 มิ.ย.65 เวลา 15.00 น. นายสังคม เกิดก่อ นายอำเ [...]

อ่านต่อ