“ติดตามการสร้างบ้านครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ด้านที่อยู่อาศัย”

วันที่​ 2 มีนาคม 2565
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสร้างบ้านของ นางรอมมือละ สาตา บ้านแคนา หมู่ที่ 7
ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติที่อยู่อาศัย ณ บ้านแคนา หมู่ที่ 7 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ภาพข่าวลำดับที่ 8/2565
(Visited 14 times, 1 visits today)