“สนับสนุนกิจกรรมขจัดความอยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นราธิวาสไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ 28 ก.พ. 65
เวลา 13.30 น.
นายสังคม เกิดก่อ นอ.เมือง นธ./ผอ.ศปก.อ.เมือง นธ.
เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความอยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) เมืองนราธิวาส โดยมีนางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส
ร่วมเข้าประชุมฯ เป็นการบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่
ระหว่าง กระทรวง หน่วยงาน มูลนิธิ ภาคเอกชน ฯลฯ ในระดับอำเภอ
ณ ห้องประชุมบางนรา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
ภาพข่าวลำดับที่ 4/2565
(Visited 9 times, 1 visits today)