“ร่วมพิธีรับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

วันที่ 1 มี.ค. 65
เวลา 08.00 น.
นายสังคม เกิดก่อ นอ.เมือง นธ./ผอ.ศปก.อ.เมือง นธ. ร่วมพิธีรับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”
โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นธ. เป็นประธานมอบ พร้อม นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส,
นายอำเภอ ,ผู้แทน หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยนางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ
และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธี
ณ บริเวณใต้อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จ.นราธิวาส
ภาพข่าวลำดับที่ 5/2565
(Visited 6 times, 1 visits today)