ประชุมการขึ้นทะเบียน OTOP ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 1 มีนาคม 65
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
เข้าร่วมประชุมการขึ้นทะเบียน otop ผ่านระบบ zoom  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ขั้นตอน
การลงทะเบียนและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง ทีประสิทธิภาพต่อไป
ณ สำนักงานพัฒนาชุมขนอำเภอเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
ภาพข่าวลำดับที่ 6/2565
(Visited 12 times, 1 visits today)