“พช.อำเภอเมืองนราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนต้นแบบ ตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล”

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒน [...]

อ่านต่อ

“พช.อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมโครงการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง”

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบุญพาส รักนุ้ย ร [...]

อ่านต่อ

“พช.อำเภอเมืองนราธิวาส สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด ตำบลโคกเคียน”

วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๕ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัด [...]

อ่านต่อ

“พช. นราธิวาส จัดกิจกรรม Kick Off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Narathiwat Happiness Model คนนราธิวาสไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามมิติ TPMAP “

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ พช. นราธิวาส จัดกิจกรรม Kick Off [...]

อ่านต่อ

“พช.อำเภอเมืองนราธิวาส ได้สนับสนุนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕ นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโส อำเภอเมื [...]

อ่านต่อ