“ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๕
เวลา ๑๐.๓๐ น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ
/ประมงอำเภอเมืองนราธิวาส ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ชุมชนกาแลตาแป เทศบาลเมืองนราธิวาส
ภาพข่าวลำดับที่ ๒๗/๒๕๖๕
(Visited 4 times, 1 visits today)