“สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลลำภู”

วันที่ ๑๘ ม.ค.๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ/อสพ. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,ทีมคู่หูคู่คิดตำบล ,ผู้นำอช. ,สตรี,
คณะกรรมการ กข.คจ.และลูกหนี้ กข.คจ.ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
🌠ประเด็นการประชุมการทำสัญญารับสภาพหนี้,การตรวจสอบฐานข้อมูลการชำระหนี้ กข.คจ บ้านคลองไทร ,
หลักฐานเอกสารประกอบทางบัญชีร่วมกับคณะกรรมการชุดใหม่ กข.คจ. ประจำเดือน
ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองไทร ม.๑ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
ภาพข่าวลำดับที่ ๓๐/๒๕๖๕
(Visited 4 times, 1 visits today)