“สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)”

วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,ทีมคู่หูคู่คิดตำบล ,ผู้นำอช. ,สตรี,คณะกรรมการ กข.คจ.และลูกหนี้ กข.คจ.
ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
#ประเด็นการประชุมการทำสัญญารับสภาพหนี้,การตรวจสอบฐานข้อมูลการชำระหนี้ กข.คจ บ้านยาบี ,หลักฐานเอกสารประกอบทางบัญชี
ร่วมกับคณะกรรมการชุดใหม่ กข.คจ. ประจำเดือน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านยาบี ม.๑ ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
ภาพข่าวลำดับที่ ๒๙/๒๕๖๕
(Visited 3 times, 1 visits today)