“สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)”

วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๕
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้อมด้วยทีมคู่หูคู่คิดตำบล ,
ผู้นำอช. ,สตรี,คณะกรรมการ กข.คจ.และลูกหนี้ กข.คจ.ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
☘️ประเด็นการประชุมการทำสัญญารับสภาพหนี้,การชำระเงินยืมและติดตาม กข.คจ บ้านใหม่ร่วมกับคณะกรรมการชุดใหม่ กข.คจ.
รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กข.คจ รายเดือน เดือนต่อไปทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่ ม.5 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
ภาพข่าวลำดับที่ ๒๘/๒๕๖๕
(Visited 5 times, 1 visits today)