“ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม กิจกรรมจิตอาสา”

วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น.
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม และวันสมเด็จพระนเรศวรนมหาราช ๑๘ มกราคม
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยนางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ,ปลัดอำเภอ,จนท.ปค., ฝ่ายทหาร, ฝ่ายตำรวจ, สมาชิก อส.อ.เมือง นธ.,
บัณฑิตแรงงานอำเภอ, บัณฑิตอาสาฯ, ลูกจ้างอำเภอ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ
ณ บ้านโคกสุมุ ม.๓ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
ภาพข่าวลำดับที่ ๒๖/๒๕๖๕
(Visited 6 times, 1 visits today)