“กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม กิจกรรมจิตอาสา”

วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโส/รักษาราชการแทน นอ.เมือง นธ. เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม และ
วันสมเด็จพระนเรศวรนมหาราช ๑๘ มกราคม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียน
โดยมี นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ,ปลัดอำเภอ,จนท.ปค.,
ฝ่ายทหาร, ฝ่ายตำรวจ, สมาชิก อส.อ.เมือง นธ., บัณฑิตแรงงานอำเภอ, บัณฑิตอาสาฯ,
ลูกจ้างอำเภอ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
ภาพข่าวลำดับที่ ๒๕/๒๕๖๕
(Visited 11 times, 1 visits today)