“ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

“ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม กิจกรรมจิตอาสา”

วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน [...]

อ่านต่อ

“กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๑๗ มกราคม กิจกรรมจิตอาสา”

วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัด [...]

อ่านต่อ

“พช.อ.เมืองฯ สนับสนุนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทีมงานสำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

“ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ