จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจปฐ.ระดับอปท.และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

ดกิจกรรมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจปฐ. ระดับอปท.และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางมะลิ ไชยยัง [...]

อ่านต่อ

ขับเคลื่อนกิจกรรมการนำเสนอผลกาจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอปท.และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2564

วันที่ 21 ต.ค.64 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส🛶🛶 💠💠ขับเคลื่อนกิจกรรมการนำเสนอผลการจัดเก็บเเละรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอปท./และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช .2ค.) ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 20 ต.ค.2564 นางมะลิ ไชยยังพัฒนาการอำเภอเมืองนราธ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามกลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา พช.ประจำปี 256

วันที่ 20 ต.ค 64 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยโควิดและผู้รับฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ติดตามการทอผ้าไหม การเลี้ยงไหมและผ้าใหม่จากสีธรรมชาติ แบบครบวงจร ของกลุ่มทอผ้าบ้านจาเราะสะโตร์ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ