สำนักงาฃนพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพ (ประเภทกระจูด)

วันที่ 26 ส.ค.64 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกำแพง

วันที่ 26 ส.ค.64 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นาย [...]

อ่านต่อ