สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเมืองนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

วันที่ 6 กันยายน 2564
 นางมะลิ ไชยยังพัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยนายริฎวาน บินอุเซ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ติดตามการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตาม โครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด ณ ม.6,8,10 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
(Visited 9 times, 1 visits today)