สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 กย.64
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้น.ส.พิญ์ชยา ทิพย์สุวรรณ พัฒนากรประสานตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมสร้างความเข้าใจโครงการสำนึกดี แผนดีบริหารหนี้ได้ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโพธิ์ทอง ม.9 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
(Visited 4 times, 1 visits today)