สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 กย.64
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางรัตนาวัลย์ วิจิตร พัฒนากรประสานตำบลโคกเคียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตามการดำเนินงานจุดเช็คอิน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ( D-Hope) ณ ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีบ้านทอน ม.5,10,11,12 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)