ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 2 กันยายน 2564
นายยะห์ยา ปะนาฆอ
นายอำเภอเมือง นราธิวาส/ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมฯ ระดับอำเภอ/สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภทเงินทุนหมุนเวียน) และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 9 times, 1 visits today)