ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

วันที่ 8 ก.ย.64
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นายริฎวาน บินอุเซ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักะัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) ร่วมพบปะพูดคุย/ปรึกษาหารือในการ ออกแบบ แปลนที่ดินของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ พื้นที่จำนวน 3 ไร่ งบฟื้นฟู กับช่างอบต.ลำภู ณ อบต.ลำภู ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)