ขับเคลื่อนกิจกรรมติดตามประเมินคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลองกองตันหยงมัส” ประจำปี 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ/ครัวเรือนเกษตรกร ร่วมติดตามประเมินคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลองกองตันหยงมัส” ในปี 2564 พื้นที่ตำบลมะนังตายอ ณ บ้านสุไหงบาลา ม.5 ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส
(Visited 25 times, 1 visits today)