ขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยนายริฎวาน บินอุเซ็งพัฒนากรประสานตำบลบางปอ/คณะอนุกรรมการฯ สตรีตำบล/สมาชิกกู้ยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะ/พร้อมให้คำแนะนำแก่สมาชิกที่ค้างชำระหนี้ที่ได้กู้ยืมเงิน โดยให้แนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ บ้านยารอ ม.1 และ บ้านตาเจ๊ะ หมู่ที่ 11 ตำบลบางปอ อ.เมืองนราธิวาส

(Visited 8 times, 1 visits today)