ขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

วันที่ 7 กันยายน 2564
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยนายริฎวาน บินอุเซ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/อสพ./คณะอนุกรรมการฯ สตรีตำบล/สมาชิกกู้ยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะ/พร้อมให้คำแนะนำแก่สมาชิกที่ค้างชำระหนี้ที่ได้กู้ยืมเงิน โดยให้แนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ บ้านสุไหงบาลา ม.5 ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส
(Visited 8 times, 1 visits today)