กิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 3 กันยายน 2564
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นายริฎวาน บินอุเซ็งพัฒนากรประสานตำบลบางปอพร้อมด้วยช่างอบต./นพต./ครัวเรือนต้นแบบ/ ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ดิน/จับพิกัด/วัดพื้นที่ เพื่อเตรียมทำการขุดแปลงตามรูปแบบกรมที่กำหนด โดยแปลงที่ดินของนายมะซอเร๊ะ ยูหนุ๊ จำนวนขนาดพื้นที่ 3 ไร่ (งบฟื้นฟู) ที่ได้การสนับสนุนเพิ่ม/เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป ณ บ้านทุ่งโต๊ะดัง หมู่ที่ 8 ตำบลบางปอ อ.เมืองนราธิวาส
(Visited 7 times, 1 visits today)