ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

วันที่ 8 ก.ย.64 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิว [...]

อ่านต่อ

ขับเคลื่อนกิจกรรมติดตามประเมินคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลองกองตันหยงมัส” ประจำปี 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 3 กันยายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ