เข้าร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง มอบหมายให้เจ้าหน้ [...]

อ่านต่อ

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเอามื้อ สามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู”โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 20 ส.ค.64 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิ [...]

อ่านต่อ