ได้มอบค่าตอบแทนแก่สมาชิกและเป็นขวัญให้กำลังใจในการดำเนินกิจกรรมงานศิลปาชีพฯ ของสมาชิกกลุ่มต่อไป

วันที่ 30 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางมะลิ ไชยยังพัฒนาการอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาชุมชนนราธิวาส จัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ [...]

อ่านต่อ

โครงการเสริมทักษะและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 4.0 ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมื [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ เพื่อวางแผนการออกแบบแปลงร่วมกับ ครัวเรือนต้นแบบ นายช่างอบต.,ผู้รับเหมาดูพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนการขุดตามแบบกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดในโครงการฯ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมื [...]

อ่านต่อ