สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฯ,นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัด,นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ,นางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ,นางพจนารถ เหล่าที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดฯพร้อมด้วยคณะฯ โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอฯ ประจำตำบล,นายกอบต.บางปอ ,ปลัดอบต.บางปอ ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบางปอ ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สตรีและเยาวชน
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ2 ระดับจังหวัด ประเภทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ อบต.บางปอ อำเภอ​เมืองนราธิวาส
(Visited 4 times, 1 visits today)