สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการสานฝันปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานฯ โดยนางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางรัตนวัลย์ วิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝันปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท จำนวน 4 ทุน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆตามโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัยประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ณ หอประชุมกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส
(Visited 3 times, 1 visits today)