###กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก พร้อมตรวจรับงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา14.00 น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒนา [...]

อ่านต่อ

ประชุมประจำสำนักงานการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา09.00 น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒนา [...]

อ่านต่อ

สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน

วันที่ 16 เมษายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ