กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาสและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมตรวจรับบูธสำเร็จรูป,โรลอัพ,ตุ๊กตาประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 5 times, 1 visits today)