กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางนาค ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 5 times, 1 visits today)