กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สู่โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00.00 น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมตรวจรับผลิตภัณฑ์ตามโครงการ
ศิลปาชีพฯเพื่อนำส่งสำนักราชเลขาพระราชวังต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 3 times, 1 visits today)