กิจกรรมร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อน “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน ทางทีวีพัฒนาชุมชน

วันที่ 22 เมษายน 64
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส รับฟังการประชุมขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” ทาง ทีวี พช. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 3 times, 1 visits today)