กิจกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา10.00 น.
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส
มอบหมายให้ นางสาวพิญ์ชยา ทิพย์สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางมารีนิง สาลาโด ประธานกพสต.กะลุวอเหนือ ,นางสารีปะห์ จิเงาะ ประธาน กพสม.3 และภาคีเครือข่ายการพัฒนา เข้าพบครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล เจ้าของแปลง โคก หนอง นา โมเดล (งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ปี2564) ในการวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมหลังขุดโคก หนอง นาเสร็จ เพื่อให้เป็นแปลงตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของตำบลต่อไป ณ บ้านเปล หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 6 times, 1 visits today)