กิจกรรมการดำเนินงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.อ.เมืองนราธิวาส)

วันที่ 21 เมษายน 2564
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 8 คน ลงพื้นที่ครัวเรือนเป็นครูนำพาและเรียนรู้ด้วยกันกับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ
ในเรื่องการย้ายที่อยู่ของผึ้งชันโรง การดูดน้ำผึ้งชันโรง ณ บ้านจาเราะสโตร์
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 4 times, 1 visits today)