นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”(นพต.)

วันที่ 26 เมษายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”(นพต.)

วันที่ 26 เมษายน 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สู่โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00.00 น. นางมะลิ ไชยยัง พ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา10.00 น. นางมะลิ ไชยยัง พัฒนา [...]

อ่านต่อ