พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส กิจกรรมสนับสนุนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองน [...]

อ่านต่อ

สำนักงสนพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองน [...]

อ่านต่อ