กิจกรรมการดำเนินงานโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 25464

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาสส่งเสริมกิจกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าไทยใส่ให้สนุก “ผ้าลายขอเจ้าสิริวัณณวรีฯ”

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวั [...]

อ่านต่อ

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส สนับสนุนการดำเนินงานยกระดับพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์งานผ้า OTOP

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

นที่ 8 มีนาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนรา [...]

อ่านต่อ