สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาสสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาสสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

นางมะลิ ไชยยัง มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามโครงการฯ (นพต.) จำนวน 8 คน ลงพื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง มอบหมายให้นักพัฒนา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมือง [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาสสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล

นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นาย [...]

อ่านต่อ