สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

วันที่ 26 มีนาคม 2564
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ/อสพ.ดำเนินโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”/การประเมินระดับหมู่บ้าน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดตามกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านจูดเแดง หมู่ที่ 6 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 8 times, 1 visits today)