สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 25 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประสานความร่วมมือส่วนราชการและภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อน กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564
ณ หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 16 times, 1 visits today)