กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 25 มีนาคม 2564
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามโครงการฯ (นพต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากค่ายกัลยานิวัฒนา ร.151 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความอนุเคราะห์โดรนพร้อมเจ้าหน้าที่สำหรับเก็บภาพมุมสูงของพื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ม.2,3,4,6,8 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
(Visited 36 times, 1 visits today)