กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 25 มีนาคม 2564
นายอัมรันท์ บากา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานโดยมีนางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฯ ร่วมประชุม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินทุนหมุนเวียนตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ณ ห้องประชุมบางนรา ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส
(Visited 11 times, 1 visits today)