กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ในระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางรัตนวัลย์ วิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส.ศิริพร รัตนวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ
บ้านบือราเป๊ะ ม.3
ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
(Visited 15 times, 1 visits today)