สำนักงสนพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 9 มีนาคม 2564
นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมด้วยนางรัตนวัลย์ วิจิตร พัฒนากร ตำบลโคกเคียน ,นางสาวศิริพร รัตนวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ประสานงานกับกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ในการจัดทำแบบการขุดโครงการโคก หนอง นา โมเดล ณ ที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(Visited 27 times, 1 visits today)