วันที่ 8 มีนาคม 2564 พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส

นางมะลิ ไชยยัง พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามโครงการฯ (น.พ.ต)ลงพื้นที่ร่วมกันที่เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ(ท.กะลุวอเหนือ) ศูนย์อำนวยการบริหารส่วนตำบลกะลุวอ(อ.บ.ต. กะลุวอ และ อ.บ.ต. ลำภู) เข้าพบผู้อำนวยการช่างและนายช่าง ปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการแปลงตามแบบแปลงครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯที่กำหนด ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ และศูนย์อำนวยการบริหารส่วนตำบลกะลุวอ และลำภู ,มะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 13 times, 1 visits today)